Дрехи

По-добре човек да се облече с повече дрехи, отколкото да е с по-малко дрехи.

Като при бурно море! Видове и функции Как се променят мозъчните вълни на човек при ТЕС? Разберете, какво показват вашите мозъчни вълни!  гледай още » www.barep.org мозъчни вълни