За минералната вода в Банкя

От единно, хидротермално находище, бликат няколко естествени и сондажни хидротермални източника с температура на водата 36,5 - 37 градуса и общ дебит 24 литра в секунда. Всички тези хидротермални води са с ниска минерализация, хидрокарбонатно - солфатно - натриеви, с ниска водна твърдост, бистри, безцветни, без мирис и с много приятни питейно вкусови качества.
Избрани сайтове ниска

Най-актуални страници ниска

  • Цени за налични потопяеми дренажни помпи за чисти, мръсни, фекални и отпадни води Потопяеми дренажни помпи

  • Заплатата на училищен директор става 1535 лева

  • Израел и Йордания - едно пътешествие през вековете - 5HB гледай още » ...