За минералната вода в Банкя

От единно, хидротермално находище, бликат няколко естествени и сондажни хидротермални източника с температура на водата 36,5 - 37 градуса и общ дебит 24 литра в секунда. Всички тези хидротермални води са с ниска минерализация, хидрокарбонатно - солфатно - натриеви, с ниска водна твърдост, бистри, безцветни, без мирис и с много приятни питейно вкусови качества.

Ако желаете допълнителен лукс и стил във Вашата фамилна къща или вила, фамилните асансьори са това, което търсите. Ниската им цена, в комбинация с комфорта и естетиката, които предлагат, определено си заслужават.  гледай още » maritza-m.com асансьори фамилни