Полша

Не се изисква използването на зимни гуми, но силно се препоръчва употребата им или на т.нар. всесезонни гуми през зимата при по-тежки природни условия. Веригите са разрешени, в определени места са задължителни, като в тези райони на пътищата са поставени специални знаци.
Избрани сайтове употребата

Най-актуални страници употребата

  • Обработка и пречистване на питейна вода, обратна осмоза, филтрация на вода, УВ дезинфекция Пречистване на вода

  • Врачански депутат обяви „война” на дрогата

  • Цени от 50лв на ден Личен Шофьор