Какво е вентилация?

Вентилация

Вентилация - съвкупност от мероприятия, чрез които се поддържа чистотата и подвижността на въздуха. Чрез вентилацията се постига в мястото на пребиваване на хората, въздушната среда да не съдържа вредни газове, пари или прах с над определената допустима консистенция. Вентилационната инсталация - система, представлява:

Комплекс от съоражения - вентилатори, филтри, нагрватели и елементи - въздухопроводи, вентилационни решетки, дроселиращи устройства, шумозаглушители, чрез които се реализира вентилационата система - вентилация!

За целите на вентилацията, необходимият дебит (в m3/h) на вентилаторите се изчислява по следната формула:
Избрани сайтове система

  • Максофт - интернет решения за бизнеса Максофт е уеб рекламна агенция с над 15 години опит в интернет реклама, уеб дизайн, изработка и SEO оптимизация на фирмени интер ...

  • АкваСистемс- системи за филтриране на вода Аква системс изграждане и поддръжка на системи за пречистване на питейни води за промишлени и битови нужди ...

  • Най-актуални страници система

  • Сертификати от Камарата на строителите Сертификати

  • Курсове по компютърна грамотност за начинаещи: Windows, Word, Excel, Internet Начална компютърна грамотност: Windows, Word, Excel, Internet

  • С почести освободиха врачански магистрат