Завесите

старайте се да закачете завесите възможно най-близо до тавана. Дългите завеси винаги ще подчертават дължината. Дори ако прозорците са малки, завесите от пода до тавана ще разкрият великолепните характеристики на помещението, за които не сте знаели.
Избрани сайтове завесите