Търговия на едро и дребно

Търговия на дребно.

Продажбата на стоки и услуги на крайни потребители за лично потребление, обикновено в малки количества, от различни доставчици.

Отличава се от търговията на едро, при която се продават стоки и услуги от производител или търговски посредник (от международен търговец до търговец на дребно) с цел препродажба на крайни потребители. Да това е търговия на дребно.

Търговията на дребно включва разнообразни стоки и услуги като храни, хигиенни продукти, продукти за почистване и грижа за тялото, облекло и обувки, стоки за поддръжка на домакинството, битова техника и електроника, мебели, канцеларски материали, играчки, книги и др. Тя се извършва на открити площи (пазари) или в търговски помещения и сгради като магазин, супермаркет, универмаг, хипермаркет, търговски център и пр.

Търговия на едро.

Стопанска дейност, при която се осъществява покупкопродажба на стоки и услуги, предназначени за по-нататъшна препродажба, преработка, внос или износ с цел получаване на печалба се нарича търговия на едро.

Извършва се между стокопроизводителите и търговците на дребно, както и между преработвателните фирми, поради което тя се разглежда като посредническа дейност.

Като специфична търговска дейност търговията на едро притежава своите особености.

  • Осъществява и осигурява непрекъснато движение на стоковата размяна между отделните отрасли и стопански дейности, както и между самите стопански единици в страната. В това се проявява посредническият характер, който осигурява възможност за по-нататъшна реализация на предлаганите на пазара стоки и услуги.
  • Организира движението на стоките от производителите и вносителите до търговията на дребно в страната, като от качеството и ефективността на тяхното движение зависи крайната реализация.
  • Търговията на едро е стопанска дейност, която закупува големи количества стоки. Това ѝ дава възможност да ползва отстъпки от цените на тези стоки.
  • В складовете си търговията на едро преобразува производствения асортимент в търговски. Извършва се разфасоване, групиране и комплектоване на стоки в съответствие с изискванията на търговските фирми на дребно или на други клиенти. '
  • Закупува и формира стокови запаси при определена организация, технология и управление, като целта е те да бъдат реализирани при най-добри пазарни условия.
  • Организира доставката на стоките при минимални транспортни разходи.
  • Организира стоковото движение на икономическа и юридическа основа. Тази дейност се извършва на основата на сключени договори с доставчиците и търговците на дребно. В тях основно място имат срока на доставка, начина на плащане, количеството, равнището на цената.Избрани сайтове дребно

Най-актуални страници дребно

  • Ситопечат на тениски, щампиране на тениски, продажба на едро и дребно Тениски с печат на сито, бродерия, принтер

  • Рекламна агенция, печат и интернет реклама от Максофт За фирмата

  • Какво е архитектура? Архитектура