»на ћай ƒжар събира хорото и фън шуй в едно

»на ћай ƒжар лекува душата и т€лото

јнели€ ”«”Ќќ¬ј

»на ћай ƒжар е създала е програма, ко€то активира български€ ген и му помага да се справи с предизвикателствата на днешни€ ден. “€ е фън шуй майстор, но освен изскуството за подреждане на дома, практикува свой метод за лечение, който е нарекла ’орофей. ”своила е мъдростта на редица източни учени€ и ги е смесила със знани€та на нашите предтечи - прабългарите и траките. » с това знание се опитва да помага на хората. 

“€ е от холистичните лечители, които в€рват, че болестите идват от вътре, и тр€бва да се лекува първо душата, за да е добре т€лото. "Ќе обичам думите грешка и вина, защото на вътрешно ниво тези чувства провокират болести на стомаха, на белите дробове, далака, панкреаса и довеждат до диабет", внивама за думите си »на, докато разказва за себе си.

≈дин от основните проблеми на съвременни€ човек, според не€, е че моралните принципи са много остарели спр€мо огромни€ скок в технологиите и науката. »ма противоречие между гол€мата информираност, ко€то се отраз€ва на ума ни, и душата и т€лото ни, от друга страна, защото те са си останали същите както преди хил€ди години. ѕри т€х промените не са така главоломни като в ума и съзнанието ни.

—лав€ните са "аборигени"

»на е от гр.  нежа. «авършила е философи€ и естестика в —анкт ѕетербург - тогава Ћенинград - много престижно за времето си. »нтересува се от архаичните знани€ по нашити земи. —м€та, че слав€ните са били на по-ниско ниво на развитие в сравнение с прабългарите и траките. "—лав€ните са аборигени, не са нивото на държавността и структурата, ко€то имат другите ни прародители", казва образно. 

 ак обаче стига до знанието на траките, от които н€ма писмени сведени€? „рез това, което ни е предадено от поколение на поколение. "≈то мо€та баба ма казваше да държа краката топли - а това е много важно и по медицински път е обосновано. ћъжете са носели по€си, за да паз€т надбъбречните си жлези, от т€х зависи плодовитостта им. ∆ените - сребърни пафти, които паз€т енергийно също размножителните им органи. «абрадките са защитавали главите на раждалите жени от слънцето, а накитите - на девойките, които имат повече енерги€ и не е било нужно да покриват ц€лата си глава. ÷€лото знание на предците е стигнало до нас под н€каква форма".  азва и, че получава знани€ докато медитира.

"¬лизаме в бобсле€"

ƒруг важен проблем за съвременни€т човек, според »на е, че см€таме т€лото си за даденост, когато сме млади и здрави, и не се грижим достатъчно за себе си. Ќе се движим. "ј поко€т какво е? “ой е смърт. » когато хората се разболе€т, така се фиксират в болестта, че започват да загубват човещината си. ¬лизат в бобсле€ и изходът е само един. —мъртта.", така картинно описва това, което не бива да допускаме - да обърнем гръб на здравословни€ живот.

’орото като фейсбук

ћай ƒжар събира китайски, индийски, €понски, древнобългарски и тракийски практики в един метод. Ќарича го хорофей - от думите хоро и ќрфей. ѕрактикува различни аспекти на програмата от двадесет години, но отскоро е събрала и преосмислила всичко, и му е дала нов облик. »змислила и това благозвучно име. ’орото см€та за символ на общността - способността да приемеш други€ и да про€виш себе си сред хората. ј ќрфей и орфизмът »на свързва с прераждането и с месиите, които не веднъж са идвали на «ем€та, да учат човеците. ќтъждеств€ва ќрфей с ’ристос - в негово по-ранно прераждане.

"’орото е като фейсбук - всеки от нас играе това хоро в мрежата. јко имаш около 1000 при€тели - това е едно малко село. ј в селото задължително веднъж в седмицата се е правело хоро. “о е било важно за пробуждането на всеки един отделен човек. ћомичето се е отъждеств€вало със сво€ пол - хващало се е на моминското хоро. ћомчето - на мъжкото. Ѕулката - на хорото на омъжените жени. Ќе е имало хоро за възрастните - не вече са отдавна интегрирани, намерили себе си. Ќа хорото са се харесвали, решавали са кой за ко€ ще се ожени". “ака представ€ по съвременен начин н€когашната енергийна връзка, ко€то е съзвало хорото. ј нейни€ хорофей е метод, чрез който човек намира себе си и своето м€сто в света. »мето значи и водач на хорото. ѕреминавайки през хорофе€, чи€то продължителност е около година, човек става водач на собствената си съдба.

≈тапите на ’орофе€

»на не е точно лечител, или гадател, или както е модерно да се казва - коуч, треньор, психоаналитик. “€ е нещо като гуру - духовен водач, който може да те поведе към по-добро за жовота ти, към здравето и към теб сами€.

 огато при не€ отиде човек, който има нужда от помощ, т€ му прави програма за действие. ѕо ден€ на раждане определ€ към ко€ от стихи€ принадлежи - зем€, въздух, вода, огън... ¬ разговори постепенно се избистр€ проблемът, »на търси къде има дисбаланс в енерги€та на нуждаещи€ се и прави програма за оздрав€ването му. јко той е достатъчно осъзнат духовно, може сам да € следва, а ако има нужда от подкрепа - участва в група или има следващи индивидуални срещи с »на. √рупите, в които може да се включи, са две - по дишане и по динамична йога и медитаци€. —ъбират се в 7,15 ч в ёжни€ парк, три пъти през седмицата.

—ами€т човек преминава през три фази в процеса на работа с гуруто.

¬ първата фаза той е “ърсещ - тр€бва активно да търси спасение, помощта не може да се натрапи. “ова е човекът, който се нуждае от водач. » ћай ƒжар става негов водач - но за разлика от ќрфей, който се обръща назад, докато води ≈вридика, двамата изобщо не бива да се обръщат. ¬сичко в миналото се преосмисл€ и се върви напред.

¬тората част  е участие в групите, в общи събити€, в сподел€не на проблеми. ќбръща се внимание на дома - "това е малки€т космос на човека, малки€ му социум, той е храм и крепост - но не като военно съоръжение, а като здраве - като крепкост. “ук заговар€ фън шуй майстора в »на.  ато такъв т€ помага в преподредбата и изчистването на къщата от вредни вли€ни€.

ќсобено важни са

м€стото за сън - на къде е обърната главата на човек. “ова се определ€ според датата на раждане.

 ъде и дали има огледала. “е не бива да са в спалн€та - защото отнемат от енерги€та. "ƒокато е буден човек, може да контролира отражение си, но не и докато спи. ј винаги между действителността и отражението има малки разлики. » ако в спалн€та има огледало, не може да си почине" - размътва представите ни за огледални€ св€т лечителката. —поред не€ огледалата не бива да са срещу входната врата - защото отраз€ват всичко, което носим отвън, усилват го, а то често не е добро. —амата »на има лоши спомени от едно огледало в антрето си от времето преди да прогледне за духовното. –азбол€ло €. Ќейна близка при€телка пък не € послушала и направила огледална стена в спалн€та си. ƒълго след това се борила с рака. 

Ћекува с картини

“рети€т етап е когато човекът става “вор€щ - твор€щ собствената си съдба. Ќа базата на неговата индивидуална матрица »на ћай ƒжар рисува картини с акрилни бои, пише поетични текстове, а често и измисл€ мелодии. “ези произведени€ имат енергийно излъчване. “е остават с човека, който се пуска от хорото и започва да работи сам. "Ќамерилите изцеление медитират върху сво€та картина и чувстват, че т€ има благотворно въздействие върху т€х. „есто ми се обаждат да ми го кажат", казва »на.  абинетът й на бул. —тамболийски е украсен с много такива произведени€, а зад гърба си особената художницка има 15 изложби.

—ред хората, които се допитват до съветите на дамата гуру има и известни личности - певица, чи€то дъщер€ също е певица, зам.-министър от минало правителство, бизнесмени, не споменава имена.  ато резултат особено хармонично потръгват партньорските им отношени€ в интимен план. "јз мога да помагам за събиране на хората", убедена е ћай ƒжар.

»на ћай ƒжар

0877988869

inamajar@abv.bg

ќфисът-галери€ на »на ћай ƒжар се намира в сградата на медицински€ хомеопатичен център ’ирон - —офи€, бул. јл. —тамболийски 34, –озовата къща в двора, ет. 3,

“ай „и с »на да практукивате в ёжни€ парк. ¬ понеделник, ср€да и петък може да започвате ден€ си с лека, елегантна тренировка за укрепване на духа. —рещите са от 7,45 ч. до „асовника на при€телството.
»збрани сайтове човек