Проучване преди строителство на жилище, офис или вила

Проучването на парцела върху който ще строим се извършва в следните стъпки, като важен елемент са предварителните разчети на цената на имота (ако се закупува преди строителство) и цената на предстоящата инвестиция в жилище, вила или офис. 

Най-сигурната инвестиция- недвижим имот- вила, собствен дом
Научно предизвикателство за млади хора  Огнян Донев