ќ“ѕ”Ў¬јЌ≈ Ќј  јЌјЋ».  ј ¬ќ “–яЅ¬ј ƒј «Ќј≈ћ » ѕќћЌ»ћ!

¬секи опит да отпушим канала с подръчни средства води до реален риск от нарушаване на неговата ц€лост. “ова означава чести, хронични запушвани€ в бъдеще време. ћо€т съвет, обърнете се към специалист с професионална каналопочистваща техника. ѕопитайте го с каква техника разполага. »майте предвид, че има пр€ка зависимост между сечението на канала и големината на каналопочистващата машина. јко имате възможност за избор, не се колебайте, изберете тежката артилери€.  аналопочистващи машини дислоцирани на бусове са подход€щи за централната градска част, трудно достъпни обекти, както и канали със сечение до 200 милиметра. ћалко физика и водоструйката и каналопочистващата машина дислоцирана на бус и каналопочистващата машина дислоцирана на камион работ€т при нал€гане около 150 атмосфери на работни€т флуид (водата). –азликата е в дебита на флуида, при водоструйката 6-8 литра вода в минута, при буса 80-120 литра вода в минут€, а при камиона 340-500 литра вода в минута. ј почистващата сила на водата е произведение на нал€гане по дебит. »ма и н€кои други фактори вли€ещи при точната формула, но изводите остав€м на вас. ¬ повечето случаи каналопочистващите машини дислоцирани на камион са и комбинирани, което им дава възможност да работ€т и под ваккум, за почистване на каналите от твърдите отлагани€ (инертни материали).
»збрани сайтове литра