ѕът€т на гигантите ¬ —еверна »рланди€

ѕът€т на гигантите ¬ —еверна »рланди€

ѕът€т на гигантите ¬ —еверна »рланди€ е „павиран“ от около

40 000 симетрични базалтови колони, за които се см€та, че са резултат от древно вулканично изригване. “ой се намира на североизточни€ бр€г на —еверна »рланди€. ѕо-гол€мата част от колоните му са шестоъгълни, по-малък брой са с четири, пет, седем или осем страни. Ќай-високите са около 12 метра, с дебелина между 10 и 28 метра. ѕрез 2005 щгодина ѕът€т на гигантите беше об€вен за четвъртото природно чудо в ќбединеното кралство.
»збрани сайтове ѕът€т

Ќай-актуални страници ѕът€т

  • »зраел - ƒревност и съвремие ≈сен 2018г. - 5HB »зраел - древност и съвремие ≈сен 2018г. - 5HB

  • ƒубай - ѕерлата на ќриента - 7 нощувки - 11.02.2019г. ƒубай - ѕерлата на ќриента - 7 нощувки - 11.02.2019

  • Ќова √одина в ƒубай - 7н (27.12.2018 - 03.01.2019) гледай още ї ...