ѕът€т на гигантите ¬ —еверна »рланди€

ѕът€т на гигантите ¬ —еверна »рланди€

ѕът€т на гигантите ¬ —еверна »рланди€ е „павиран“ от около

40 000 симетрични базалтови колони, за които се см€та, че са резултат от древно вулканично изригване. “ой се намира на североизточни€ бр€г на —еверна »рланди€. ѕо-гол€мата част от колоните му са шестоъгълни, по-малък брой са с четири, пет, седем или осем страни. Ќай-високите са около 12 метра, с дебелина между 10 и 28 метра. ѕрез 2005 щгодина ѕът€т на гигантите беше об€вен за четвъртото природно чудо в ќбединеното кралство.
»збрани сайтове ѕът€т