Пещерата на синьото езеро в Бразилия

Пещерата на синьото езеро в Бразилия

Пещерата на синьото езеро в Бразилия, няма кристални образувания, но е наситена със

сталактити и сталагмити, заобикалящи голямо подземно езеро. За посетителите, които имат куража да се спуснат в пещерата, гледката е наистина внушителна. Тя напомня отворена паст на митично чудовище със сто реда зъби и синьо-зелена паст.
Избрани сайтове езеро

Нови интернет страници езеро

  • ГЕОГРАФСКИ СВЯТ Туристически агенции: Светът на Вашите мечти Предание за Самуил - Костур и Преспанското езеро

  • Най-актуални страници езеро

  • Известен бизнесмен ще стопанисва езерото при „Чайка”

  • Предание за Самуил - Костур и Преспанското езеро гледай още » ...