Каньонът на антилопата в Аризона

Каньонът на антилопата в Аризона

е най-посещаваното и най-фотографираното туристическо и природно чудо в югозападните части на Северна Америка. Каньонът се намира на


 

териториите, обитавани от индианското племе навахо в щата Аризона. Това всъщност са два скалисти пролома, с невероятна красота и хармония, местните наричат горния The Crack (процепът), а долния The Corkscrew (тирбушонът).
Избрани сайтове Каньонът