Климатици - монтирани на фасади на сгради

Климатиците аут от фасадите на сградите

Климатиците аут от фасадите на сградите

Изискване за премахването на климатиците от фасадите на сградите ще предложи нова наредба, по проект "Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град София".

Главният архитект на София уточни, че ще има голям гратисен период за граждани и фирми относно привеждане на климатичните системи според изискванията на наредбата. До летните месеци предстои внасянето на документа, като арх. Диков обоснова предложението си с пример от Щутгарт, където има изискване климатиците да не се виждат и да не шумят на съседите.
Главният архитект на София посочи, че от сградата на направлението "Архитектура и градоустройство" е започнало премахването на климатиците, като ще бъде поставена обща климатична система на стойност 240 хиляди лева.
Преди да се иска премахването на климатиците от гражданите, трябва да се премахнат всички климатични системи от  публичните сгради - държавна и общинска собственост.

По европейският проект, чието финансиране от ОП "Регионално развитие" е в размер на над 960 хиляди лева, ще бъдат изготвени планове за три различни типа градски зони в столицата.

Подробните устройствени планове ще са за зоната на центъра, една жилищна зона и една индустриална, като след изготвянето им ще има обществено обсъждане.

В крайна сметка приемането на такава наредба ще задържи доста фирми за сервиз и демонтаж/монтаж на климатици и климатични системи


Коментари

  1. климатици
    климатици
    това ще е трудно начинание. Навсякъде са ги накичили като коледни играчки за ехли... Да видим!


*

Избрани сайтове климатиците

Най-актуални страници климатиците

  • Начало: СОФКЛИМА БГ ФИРМА ЗА КЛИМАТИЗАЦИЯ, фирма за отопление, фирма за вентилация, термопомпи, чилъри, VRV и VRF системи, луксозни ПВЦ канали на склад,ОВК СИСТЕМИ, климатизация, проект вентилация Начало

  • Какво е климатик Климатик

  • Предимствата при използването на климатици за отопление Предимства на климатици за отопление